O nas

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON” oferuje kompleksową obsługę prawną oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Główne obszary naszej działalności to:

– wsparcie kobiet w aspektach prawnych, psychologicznych
– sieciowanie środowisk kobiecych poprzez działalność Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet
– edukowanie poprzez szkolenia, doradztwa, mentoring, coaching podmiotów ekonomii społecznej
– audyt Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie obsługi inwestora, dostosowanie procedur oraz szkolenia specjalistyczne

Zespół Fundacji PRAWNIKON składa się z doświadczonych prawników, mediatorów, adwokatów, radców prawnych, doktorów prawa, aplikantów oraz specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa i biznesu. Każdy z Nas zajmuje się w ramach poradnictwa dziedziną prawa, w której się specjalizuje, co daje rękojmie rzetelnych i solidnych usług. PRAWNIKON jest również wpisaną do rejestru prowadzonego przy WUP profesjonalną instytucją szkoleniową oraz od lat zarejestrowany jest jako Agencja Pośrednictwa Pracy.

Nasze doświadczenie