Wydarzenia

Działacze uruchamiamy szereg specjalistycznych szkoleń!!! Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Rzeszowa uczestnicy mają możliwość bezpłatnego udziału, lista tematów poniżej:

Szkolenia w ramach projektu Rzeszowskie Centrum Innowacji Społecznych 2.0. :

• Kwestie formalno – prawne – omówienie specyfiki form prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (online)- dnia 9 sierpnia 2021r. w godzinach 9:00- 13:00

• Budowanie brandu organizacji pozarządowej – narzędzia (online) – dnia 16.08.2021r. w godzinach 16:00 do 20:00

• Pomoc w zakładaniu ngo, w tym procedury zakładania i rejestracji organizacji pozarządowych (online)- dnia 10.08.2021r. w godzinach 9:00-13:00

• Strategia rozwoju – model Canvas (online) – dnia 02.09.2021r. w godzinach 16:00 do 20:00

• Zarządzanie w NGO – modele zarządzania (online) – dnia 10.09.2021r. w godzinach 9:00 do 13:00

• Partnerstwo – współpraca z JST i konkursy ofert (online)- dnia 09.09.2021r. w godzinach 16:00 do 20:00

• Networking i sieciowanie mocą rozwoju NGO (online)- 9:00 do 13:00 dnia 08.09.2021r.

• Liderstwo – Thinking Design (online) – dnia 07.09.2021r. w godzinach 16:00 do 20:00

• Nowe technologie w NGO (online) – dnia 11.08.2021r. w godzinach 15:00-19:00

• Pozyskiwanie środków dla NGO – Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (online) 9:00-13:00 dnia 12.08.2021r.

Link do zapisów: https://forms.gle/dB3bZfVUTAUrdJ8P7

Każde szkolenie trwa 4 godziny zegarowe i kończy się uzyskaniem certyfikatu ze szkolenia. Prowadzone one będą w formule hybrydowej. Pracować będziemy w grupach maksymalnie 15 osobowych. Jeżeli tylko działasz lub chcesz działać w Rzeszowiei interesują Cię powyższe zagadnienia to wypełniaj ankietę i rezerwuj sobie miejsce bowiem liczba uczestników jest ograniczona!